Hur har vi räknat? Svalna

6385

Ett miljöperspektiv - Göteborgsregionen

I en jämförelse med andra OECD -länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita. För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet. Svenskarnas utsläpp ur konsumtionsperspektivet är drygt 9 ton växthusgaser per person och år. Ur produktionsperspektivet är Sveriges utsläpp cirka 5 ton per person och år. Det är alltså väldigt stor skillnad på utsläppen beroende på vad som mäts.

Utslapp per person

  1. Hur många bor i söderhamn
  2. Kalles klätterträd chords
  3. Test utbildning universitet
  4. Besched atvidaberg

För hela tidsserien 2003–2009, se Excelfil under Källdata. För mer information om metoderna bakom resultatet se en äldre rapport från 2003 2021-03-25. Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med … Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person.

inte så farligt - men är vi fortfarande oskyldiga om vi granskar utsläpp per person? Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen  54.

Klimatkalkylatorn - Världsnaturfonden WWF

Svenskarnas konsumtion orsakar utsläpp av åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år, visar en ny beräkning från Naturvårdsverket som gäller för år 2018. För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behöver därmed de konsumtionsbaserade utsläppen minska med sju ton per person och år, räknat från 2018. Om du vill räkna ut hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till kan du använda exempelvis resebolagens eller flygbolagens egna utsläppskalkylatorer. ICAO, flygets FN-organ, har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid.

Utsläpp av växthusgaser - Miljöbarometern - Nacka kommun

Utslapp per person

Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid  Utsläppen per capita minskade i alla inkomstgrupper, men minskningen var inte proportionerlig. • De rikaste 10 procenten minskade sina utsläpp  Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna kalkylator är 170 g CO2 per person-km och de avser normalfärjor (ej snabbfärjor). Tre faktorer har vägts samman: kommunernas utsläppsminskningar sedan 1990, förbättrad utsläppsintensitet och utsläpp per person.

Ur produktionsperspektivet är Sveriges utsläpp cirka 5 ton per person och år. Det är alltså väldigt stor skillnad på utsläppen beroende på vad som mäts. I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. CO2-utsläpp per inv.
Blommensbergsskolan misshandel

Utslapp per person

The share of the tertiary sector in GDP and the growth rate 20a. The rate of change of floor space for A gasoline fuel car with two people impacts the climate around 25 times as much as a bicycle per km. If you drive alone, it will be about 50 times. There is a grotesque difference between taking the car or the bike!

För att banta sitt koldioxidavtryck behöver man först förstå hur stort det är och vad som orsakar det. Med ClimateHero's koldioxidkalkylator går det mycket snabbt och smidigt. 2.4 Utsläpp per person-km Även om utsläppen varierar mellan olika flygningar, exempelvis på grund av typ av flygplan, bör ett globalt utsläppsgenomsnitt ge en god uppskattning av utsläppen från en nations befolkning, eftersom invånarna flyger över hela världen. För att beräkna de Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och uppskattas idag till cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som utsläppen från personbilar.
Present personal loan interest in sbi

Utslapp per person coop gallerian nian öppettider
heidi nyroos
kontorsplats stockholm pris
job finder quiz
2 kroner danmark

Klimatstrategi för Sigtuna kommun

Beroende på om resultatet redovisas i ton utsläpp, per hushåll, per person eller per konsumtionsenhet skiljer sig resultatet (se övriga diagram). För hela tidsserien 2003–2009, se Excelfil under Källdata. För mer information om metoderna bakom resultatet se en äldre rapport från 2003 2021-03-25. Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med … Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2013.

Klimatpåverkan - Sundsvalls kommun

Jordens befolkning  Exempelvis var Botkyrkas utsläpp år 2015 1,54 ton koldioxidekvivalenter per person enligt produktionsperspektivet och 10,4 ton enligt konsumtionsperpektivet .

För att kunna uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder.